Ntt Sprężone Powietrze Cleantt 400 Ml (CLSP400NTT)

12,00

Sprężony gaz wydmuchiwany pod dużym ciśnieniem pozwala
na usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno dostępnych
miejsc.

Zastosowanie: elektronika, audio-video, foto-optyka, mechanika
precyzyjna, elektromechanika.

UWAGA! Skrajnie łatwopalny aerozol.

– Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
– Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
– Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.
– Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
– Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
– Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.
– Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu.
– Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.
– Chronić przed źródłami zapłonu- nie palić podczas rozpylania.
– Chronić przed dziećmi.
– Przed czyszczeniem sprzętu wyjmij wtyczkę z sieci!
– Nie wstrząsać przed użyciem.
– Używać tylko w pozycji pionowej pojemnika.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania preparatu.

Sprężony gaz wydmuchiwany pod dużym ciśnieniem pozwala
na usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z trudno dostępnych
miejsc.

Zastosowanie: elektronika, audio-video, foto-optyka, mechanika
precyzyjna, elektromechanika.

UWAGA! Skrajnie łatwopalny aerozol.

– Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
– Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. – Palenie wzbronione.
– Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy.
– Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
– Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
– Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C.
– Nie przekłuwać ani nie spalać także po zużyciu.
– Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem.
– Chronić przed źródłami zapłonu- nie palić podczas rozpylania.
– Chronić przed dziećmi.
– Przed czyszczeniem sprzętu wyjmij wtyczkę z sieci!
– Nie wstrząsać przed użyciem.
– Używać tylko w pozycji pionowej pojemnika.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania preparatu.

Ceneo

Komputery

Akcesoria komputerowe

Środki czyszczące do sprzętu komputerowego

Ntt Sprężone Powietrze Cleantt 400 Ml (CLSP400NTT)

najlepsze czytniki
, iphone 12 pro max raty
, lol surprise domek
, h61m-d2-b3
, asus prime b450-plus
, microlab solo9c
, komputer do streamowania

yyyyy