Everki Na Laptop 16″ Ekb419 Flight (33998)

359,00

Flight jest to idealna torba dla osób w podróand#380;y. Do torby z and#322;atwoand#347;ciand#261; zmieand#347;ci siand#281; laptop do 16″. Wnand#281;trze wyand#347;cieand#322;ane jest wyjand#261;tkowo miand#281;kkim i eleganckim materiaand#322;em.Kontrola bez wyjmowania laptopa! Nawet przy peand#322;nym obciand#261;and#380;eniu! Pozwala na to kieszeand#324; która moand#380;na otworzyand#263; o peand#322;ne 180 stopni.Przestronna komora gand#322;ówna do przechowywania oferuje przekand#322;adki do utrzymywania dokumentów lub urzand#261;dzenia peryferyjne oddzielone w miand#281;kkiej kieszeni która jest idealna dla iPad-a, Kindle lub innego tabletu gdzie urzand#261;dzenie band#281;dzie bezpieczne. Przednia kieszeand#324; posiada wiele szczelin na przechowywanie wizytówek, dand#322;ugopisy, oraz inne waand#380;ne dokumenty. Specyfikacja techniczna:- Zaprojektowany w USA- Pasuje do laptopów: do 16 cali (40,64 cm)- Komora na laptopa: 16″- Waga torby: 1,08 kg- Gwarancja: Ograniczona Gwarancja Lifetime (Doand#380;ywotnia)System ochrony laptopaTwój laptop jest jedna z najcenniejszych rzeczy, wiand#281;c zasand#322;uguje na specjalne traktowanie.Aby chroniand#263; urzand#261;dzenie przed uderzeniami i zarysowaniami. Oprócz filcu i duand#380;ego wypeand#322;nienia, torba posiada innowacyjny system ochronny laptopa. Torba wyposaand#380;ony jest w amortyzujand#261;ce poduszki wbudowane w dno, które chroniand#261; naroand#380;niki urzand#261;dzenia, które sand#261; wg producentów okreand#347;lone jako najbardziej wraand#380;liwe i czand#281;sto ulegajand#261;ce uszkodzeniu.Everki oprócz przestronnej kieszeni na laptopa plecak Studio posiada dodatkowo dwie duand#380;e komory z osobnymi zamkami band#322;yskawicznymi i osobnymi kieszeniami, które idealnie umoand#380;liwiajand#261; transport urzand#261;dzeand#324; USB i innych maand#322;ych przedmiotów.Ponadto, and#322;atwo dostand#281;pna zewnand#281;trzna kieszeand#324; zapinana na zamek pozwala noszand#261;cemu plecak szybki dostand#281;p do biletów, telefonu komórkowego lub sand#322;uchawek.Wygodny sposób otwierania 180 stopniTo nie jest mit, and#380;e punkty kontrolne na lotniskach nakand#322;adajand#261; coraz wiand#281;cej przepisów i ograniczeand#324;.Kontrola bezpieczeand#324;stwa z Everki z systemem Checkpoint Friendly jest znacznie and#322;atwiejsza.Wystarczy rozand#322;oand#380;yand#263; plecak na 180 stopni, poand#322;óand#380;yand#263; pand#322;asko na taand#347;mie, i juand#380; moand#380;na ogland#261;daand#263; wnand#281;trze przez skaner rentgenowski bez baand#322;aganu i niedogodnoand#347;ci zwiand#261;zanych z usuniand#281;ciem przedmiotów z wnand#281;trza. Szybkie, proste i skuteczne.Dedykowana kieszeand#324; na laptopEverki Flight Briefcase pozwala bezpiecznie przechowywaand#263; 16-calowy laptop w swojej gruboand#347;ciennej, podbitej filcem kieszeni. Sand#261;siednia kieszeand#324; oferuje kolejnand#261; specjalne miejsce dla Kindle / iPad / tablet, obie kieszenie sand#261; wyposaand#380;one w piankand#281; anti-shock oraz sand#261; and#322;atwo dostand#281;pne do codziennego uand#380;ytku lub podczas sprawdzania przez sand#322;uand#380;by ochrony lotniska.Kieszeand#324; na iPad/Kindle/TabletNoszenie laptopa i wszystkie jego akcesoria mogand#261; nosiand#263; osoby bardzo wygodnie. Na szczand#281;and#347;cie dla zmand#281;czonego podróand#380;nika,Atlas zostaand#322; zaprojektowany z miand#281;kkimi poduszkami, ramiand#261;czkami oraz wyand#347;cieand#322;anand#261; and#347;ciankand#261; tylna, pomaga to odciand#261;and#380;yand#263; barki, gdy trzeba nieand#347;and#263; swój sprzand#281;t na dand#322;ugich trasach.Wyand#347;cióand#322;ka Mesh i gand#322;and#281;bokie kanaand#322;y przepand#322;ywu powietrza, które pozwalajand#261; na maksymalny przepand#322;yw powietrza, aby plecy byand#322;y suche, chand#322;odne, i wygodne,nawet gdy jesteand#347; w ciand#261;gand#322;ym ruchu.Gwarancja EverkiMoand#380;esz cieszyand#263; siand#281; spokojem, wiedzand#261;c, and#380;e w przypadku kaand#380;dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwiand#263; siand#281; o odkryciu wady lub defektu po zakoand#324;czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w caand#322;ym cyklu and#380;ycia produktu.System mocowania na torbieEverki Flight Briefcase pozwala bezpiecznie przewoziand#263; plecak na torbie podróand#380;nej, specjalnie schowany pas pozwala przelozyc torband#281; przez uchwyt torby podróand#380;nej.Dziand#281;ki temu rozwiand#261;zaniu moand#380;na pozbyand#263; siand#281; obciand#261;and#380;enia krand#281;gosand#322;upa co pozwala na wiand#281;kszand#261; mobilnoand#347;and#263;Duand#380;e i metalowe zamki band#322;yskawiczneStudio posiada mocne zamki, sand#261; wiand#281;ksze i bardziej trwaand#322;e niand#380; zamki które moand#380;esz znaleand#378;and#263; na wiand#281;kszoand#347;ci innych toreb w swojej klasie. Jego mocny, caand#322;kowicie metalowy zamek jest zbudowany do koand#324;ca, kieszeand#324; na laptopa posiada zamek z otworami pozwalajand#261;cymi chroniand#263; Twoje kosztownoand#347;ci, gdy jesteand#347; w podróand#380;y.Wygodne kieszeniePorzand#261;dkowanie rzeczy moand#380;e wymagaand#263; wiand#281;cej uwagi niand#380; moand#380;e siand#281; wydawaand#263;.Dlatego Everki wyposaand#380;yand#322; model Studio w liczne kieszenie z przezroczystego pokrycia (siatki) sprawia to and#380;e wyszukiwanie i dostand#281;p do codziennych przedmiotów, takich jak klucze i maand#322;e urzand#261;dzenia typu latarka, nawet gdy torba jest peand#322;na.Prezentacja torby Everki Flight Briefcase:

Flight jest to idealna torba dla osób w podróand#380;y. Do torby z and#322;atwoand#347;ciand#261; zmieand#347;ci siand#281; laptop do 16″. Wnand#281;trze wyand#347;cieand#322;ane jest wyjand#261;tkowo miand#281;kkim i eleganckim materiaand#322;em.Kontrola bez wyjmowania laptopa! Nawet przy peand#322;nym obciand#261;and#380;eniu! Pozwala na to kieszeand#324; która moand#380;na otworzyand#263; o peand#322;ne 180 stopni.Przestronna komora gand#322;ówna do przechowywania oferuje przekand#322;adki do utrzymywania dokumentów lub urzand#261;dzenia peryferyjne oddzielone w miand#281;kkiej kieszeni która jest idealna dla iPad-a, Kindle lub innego tabletu gdzie urzand#261;dzenie band#281;dzie bezpieczne. Przednia kieszeand#324; posiada wiele szczelin na przechowywanie wizytówek, dand#322;ugopisy, oraz inne waand#380;ne dokumenty. Specyfikacja techniczna:- Zaprojektowany w USA- Pasuje do laptopów: do 16 cali (40,64 cm)- Komora na laptopa: 16″- Waga torby: 1,08 kg- Gwarancja: Ograniczona Gwarancja Lifetime (Doand#380;ywotnia)System ochrony laptopaTwój laptop jest jedna z najcenniejszych rzeczy, wiand#281;c zasand#322;uguje na specjalne traktowanie.Aby chroniand#263; urzand#261;dzenie przed uderzeniami i zarysowaniami. Oprócz filcu i duand#380;ego wypeand#322;nienia, torba posiada innowacyjny system ochronny laptopa. Torba wyposaand#380;ony jest w amortyzujand#261;ce poduszki wbudowane w dno, które chroniand#261; naroand#380;niki urzand#261;dzenia, które sand#261; wg producentów okreand#347;lone jako najbardziej wraand#380;liwe i czand#281;sto ulegajand#261;ce uszkodzeniu.Everki oprócz przestronnej kieszeni na laptopa plecak Studio posiada dodatkowo dwie duand#380;e komory z osobnymi zamkami band#322;yskawicznymi i osobnymi kieszeniami, które idealnie umoand#380;liwiajand#261; transport urzand#261;dzeand#324; USB i innych maand#322;ych przedmiotów.Ponadto, and#322;atwo dostand#281;pna zewnand#281;trzna kieszeand#324; zapinana na zamek pozwala noszand#261;cemu plecak szybki dostand#281;p do biletów, telefonu komórkowego lub sand#322;uchawek.Wygodny sposób otwierania 180 stopniTo nie jest mit, and#380;e punkty kontrolne na lotniskach nakand#322;adajand#261; coraz wiand#281;cej przepisów i ograniczeand#324;.Kontrola bezpieczeand#324;stwa z Everki z systemem Checkpoint Friendly jest znacznie and#322;atwiejsza.Wystarczy rozand#322;oand#380;yand#263; plecak na 180 stopni, poand#322;óand#380;yand#263; pand#322;asko na taand#347;mie, i juand#380; moand#380;na ogland#261;daand#263; wnand#281;trze przez skaner rentgenowski bez baand#322;aganu i niedogodnoand#347;ci zwiand#261;zanych z usuniand#281;ciem przedmiotów z wnand#281;trza. Szybkie, proste i skuteczne.Dedykowana kieszeand#324; na laptopEverki Flight Briefcase pozwala bezpiecznie przechowywaand#263; 16-calowy laptop w swojej gruboand#347;ciennej, podbitej filcem kieszeni. Sand#261;siednia kieszeand#324; oferuje kolejnand#261; specjalne miejsce dla Kindle / iPad / tablet, obie kieszenie sand#261; wyposaand#380;one w piankand#281; anti-shock oraz sand#261; and#322;atwo dostand#281;pne do codziennego uand#380;ytku lub podczas sprawdzania przez sand#322;uand#380;by ochrony lotniska.Kieszeand#324; na iPad/Kindle/TabletNoszenie laptopa i wszystkie jego akcesoria mogand#261; nosiand#263; osoby bardzo wygodnie. Na szczand#281;and#347;cie dla zmand#281;czonego podróand#380;nika,Atlas zostaand#322; zaprojektowany z miand#281;kkimi poduszkami, ramiand#261;czkami oraz wyand#347;cieand#322;anand#261; and#347;ciankand#261; tylna, pomaga to odciand#261;and#380;yand#263; barki, gdy trzeba nieand#347;and#263; swój sprzand#281;t na dand#322;ugich trasach.Wyand#347;cióand#322;ka Mesh i gand#322;and#281;bokie kanaand#322;y przepand#322;ywu powietrza, które pozwalajand#261; na maksymalny przepand#322;yw powietrza, aby plecy byand#322;y suche, chand#322;odne, i wygodne,nawet gdy jesteand#347; w ciand#261;gand#322;ym ruchu.Gwarancja EverkiMoand#380;esz cieszyand#263; siand#281; spokojem, wiedzand#261;c, and#380;e w przypadku kaand#380;dego produktu z rodziny Everki, nie musisz martwiand#263; siand#281; o odkryciu wady lub defektu po zakoand#324;czeniu okresu gwarancyjnego. Gwarancja Everki chroni zakup na wady produkcyjne w caand#322;ym cyklu and#380;ycia produktu.System mocowania na torbieEverki Flight Briefcase pozwala bezpiecznie przewoziand#263; plecak na torbie podróand#380;nej, specjalnie schowany pas pozwala przelozyc torband#281; przez uchwyt torby podróand#380;nej.Dziand#281;ki temu rozwiand#261;zaniu moand#380;na pozbyand#263; siand#281; obciand#261;and#380;enia krand#281;gosand#322;upa co pozwala na wiand#281;kszand#261; mobilnoand#347;and#263;Duand#380;e i metalowe zamki band#322;yskawiczneStudio posiada mocne zamki, sand#261; wiand#281;ksze i bardziej trwaand#322;e niand#380; zamki które moand#380;esz znaleand#378;and#263; na wiand#281;kszoand#347;ci innych toreb w swojej klasie. Jego mocny, caand#322;kowicie metalowy zamek jest zbudowany do koand#324;ca, kieszeand#324; na laptopa posiada zamek z otworami pozwalajand#261;cymi chroniand#263; Twoje kosztownoand#347;ci, gdy jesteand#347; w podróand#380;y.Wygodne kieszeniePorzand#261;dkowanie rzeczy moand#380;e wymagaand#263; wiand#281;cej uwagi niand#380; moand#380;e siand#281; wydawaand#263;.Dlatego Everki wyposaand#380;yand#322; model Studio w liczne kieszenie z przezroczystego pokrycia (siatki) sprawia to and#380;e wyszukiwanie i dostand#281;p do codziennych przedmiotów, takich jak klucze i maand#322;e urzand#261;dzenia typu latarka, nawet gdy torba jest peand#322;na.Prezentacja torby Everki Flight Briefcase:

Ceneo

Komputery

Laptopy i komputery

Akcesoria do laptopów

Torby do laptopów

Everki Na Laptop 16″ Ekb419 Flight (33998)

fajne apki do przerabiania zdjęć
, hp 625
, pranie parowe w pralce
, racibórz
, gigabyte radeon rx 580 gaming 8gb gddr5
, 50pus8804/12

yyyyy